ازنوجان
 فراخوان تهیه فرهنگ اصطلاحات ازنوجان

فراخوان تهیه فرهنگ اصطلاحات ازنوجان

 

از کلیه عزیزان ازنوجانی در خواست می شود ، اصلاحات مربوط به ازنوجان خود را جهت جمع آوری و تهیه فرهنگ اصطلاحات مربوطه، به اینجانب ایمیل فرمایند و یا در قسمت نظر خواهی همین صفحه درج نمایند تا به نام خود ایشان ثبت گردد

EMAIL : AZNOJANI@YAHOO.COM

 

|+| نوشته شده توسط سيد مجيد حسيني در سه شنبه ۱۳۸۸/۰۷/۱۴  |
 
 
بالا